Frågor om utskiftning

 

2022-11-18

Utskiftningsförfrågan 2022
I mars 2023 kan du utskifta (ta ut) dina resultatbonusandelar som tilldelades år 2019 eller tidigare. Fr o m år 2020 benämns fonderna med det året tilldelning sker. Exempel: Intjänad andel år 2018 ger tilldelad andel år 2019, och kallas Fondår 2019.

Svar digitalt
Webbtjänsten nås via www.pri.se . Klicka på Logga in uppe till höger, välj Vinstandelsstiftelse och logga in med BankID. För att göra val klicka på Mitt innehav i menyraden, därefter Begär utbetalning (blå knapp). I rutan Andelar att betala ut (%) anges procentsats (anges i heltal) av disponibelt innehav som du vill ta ut. Klicka därefter på Signera (blå knapp).

Sista svarsdag via www.pri.se är 2022-12-31.

Svar på blankett
Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten kommer uppgifter om ditt innehav och svarsblankett skickas till dig per post. Svar via blankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 2022-12-31. Om du svarat på www.pri.se ska du inte skicka in svarsblanketten.

Utskifta/Ta ut andelar
Du väljer själv om du vill ta ut hela ditt disponibla innehav eller del av andelarna, och svaret är bindande.

Stå kvar – ingen utbetalning 2023
Vill du inte ta ut några andelar ska du inte lämna något svar till stiftelsen. Andelarna binds då automatiskt för ytterligare ett års förvaltning.

Utbetalning
När du väljer att utskifta dina andelar får du en kontant utbetalning till det bankkonto du anmält/lagt in på www.pri.se eller via svarsblankett.
Du får en kontant inbetalning motsvarande värdet av utskiftade andelar efter avdrag om 30% preliminärskatt. Andelarnas värde fastställs i stiftelsens bokslut per 31 december 2022.

Du kan få hjälp med dina frågor av PRI Stiftelsetjänst på e-post scania@pri.se


Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Scaniafacken