Frågor om utskiftning

158

I oktober byts dina gamla andelar i stiftelsen ut mot nya.
Under september kommer stiftelsens 20 årsfonder (1996-2016) slås samman till en fond.
 
Dina gamla andelar i årsfonderna byts ut mot andelar i en ny fond - TOTALFONDEN.
Andelarna som du får i totalfonden kommer ha exakt samma värde som dina gamla årsfondandelar.
 
Omläggningen till totalfond görs för att ge dig bättre överblick över ditt andelsinnehav, öka dina möjligheter att på ett mer flexibelt sätt välja hur mycket pengar du vill ta ut när det är dags för utskiftning (utbetalning) och för att förenkla stiftelsens administration.
 
Omläggningen sker samtidigt för alla andelsägare och du behöver inte lämna något svar till stiftelsen. Omläggningen medför inte heller några skattekonsekvenser för dig som andelsägare och du behöver inte lämna några uppgifter i din självdeklaration för 2017.
 
Reglerna hur länge dina andelar i stiftelsen är bundna förändras inte på grund av omläggningen till totalfond. Detta innebär att de andelar som Scania betalar in till stiftelsen är bundna i minst tre kalenderår och precis som tidigare kan utskiftas/tas ut vid ett tillfälle per år (mitten av mars).
 
När sammanslagningen är klar får du ett bekräftelsebrev från stiftelsen som redovisar hur många nya andelar du har fått i totalfonden.
 
Från den 23 oktober kommer du också kunna se dina nya andelar på minstiftelse.se ( kräver att du har Bank-ID eller Mobilt Bank-ID).
 
I och med att metoden för utskiftning har ändrats, kommer alla också få information via post. Du kan göra ditt val genom att  fylla i den blankett finns bifogad i brevet och returnera det i det medföljande svarskuvertet. Ditt svar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 december, annars kommer andelarna att stå kvar. Observera att det inte kommer att skickas ut någon påminnelse eller bekräftelse.

 Den som slutat på företaget eller gått i pension och har andelar kvar i stiftelsen, får alltid sina blanketter med brev.

 Notera att det inte gjordes någon avsättning till stiftelsen för 2009 och således inte heller finns några andelar att skifta ut för detta år.

Varför har vi valt att ändra metod för utskiftning:

  • Ökad tillgänglighet för andelsägarna- öppen för anställd, pensionär och de som slutat i företaget av annat skäl. ( Scania for me är bara tillgänglig för anställda i koncernen)
  • Alltid uppdaterad och korrekt information om andelsinnehav och andelsvärde. ( Scania for me innehåller under vissa perioder inaktuella uppgifter eftersom systemet bara är en kopia av det verkliga registret, som av tekniska skäl inte kan uppdateras löpande under året).
  • Enkelt för andelsägarna att registrera sina kontaktuppgifter ( telefonnummer, E-mailadress m.m).
  • Enklare att kontrollera, registrera och ändra sitt bankkontonummer.
  • Enklare för andelsägare att kontrollera och ändra sitt svar under svarsperioden.
  • Snabbare svarsprocess, ökad kvalitet och minskad risk vid andelsägarnas svar.
  • Högre säkerhet både för andelsägare och stiftelse.
  • Möjlighet att på ett mer flexibelt sätt välja hur mycket man vill skifta ut.

 

 

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scaniafacken