Frågor om utskiftning


Utskiftningsförfrågan 2023

I mars 2024 kan du utskifta (ta ut) dina resultatbonusandelar som tilldelades år 2020 eller tidigare. Fr o m år 2020 benämns fonderna med det året tilldelning sker. Exempel: Intjänad andel år 2019 ger tilldelad andel år 2020, och kallas Fondår 2020.

Svar digitalt
Webbtjänsten nås via www.pri.se , klicka på Privat och därefter Mina sidor, välj Resultat- och vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID.
Gör ditt val genom att klicka på Mitt innehav i menyraden. Klicka på den blå knappen Begär utbetalning. I rutan Andelar att betala ut (%) skriver du in vilken procentsats (anges i heltal) av ditt disponibla innehav som du vill ta ut. Klicka därefter på den blå knappen Signera. Sista svarsdag om du svarar via www.pri.se  är 2023-12-31.

Svar på blankett
Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten kommer uppgifter om ditt innehav och svarsblankett skickas till dig per post. Svar via blankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 2023-12-29. Om du svarat på www.pri.se ska du inte skicka in svarsblanketten.

Utskifta/Ta ut andelar
Du väljer själv om du vill ta ut hela ditt disponibla innehav eller del av andelarna. Observera att ditt svar är bindande efter stoppdatum.

Stå kvar – ingen utbetalning 2024
Vill du inte ta ut några andelar ska du inte lämna något svar. Andelarna binds då automatiskt för ytterligare ett års förvaltning.

Utbetalning
När du väljer att utskifta dina andelar får du en kontant utbetalning till det bankkonto du registrerat i webbtjänsten eller angett på svarsblankett. Du får en kontant inbetalning motsvarande värdet av utskiftade andelar efter avdrag om 30 % preliminärskatt. Andelarnas värde fastställs i stiftelsens bokslut per 31 december 2023.

Du kan få hjälp med dina frågor av PRI Stiftelsetjänst på e-post scania@pri.se

 

 

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Scaniafacken