Scaniafacken

 

Frågor om utskiftning

 

2020-10-05

Utskiftning 2021

Nästa möjlighet till utskiftning är under våren 2021. Sista datum för begäran om utskiftning/utbetalning är ännu inte fastställt.

Du kan redan nu registrera begäran om utbetalning av dina disponibla andelar.

Logga in på webbtjänsten via  www.pri.se . Klicka på Logga in, välj alternativet Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID.