Scania resultatbonusstiftelse

2020-05-12

Inom kort kommer du få ett brev från PRI Stiftelsetjänst med information om den nya webbtjänsten.

Webbtjänsten nås via www.pri.se där du kommer kunna sköta dina resultatbonusandelar digitalt.  Klicka på Logga in, välj alternativet Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID. När du anslutit dig till webbtjänsten får du inga pappersutskick från stiftelsen, utan får all information via mejl och webbtjänsten.

Obs! Viktigt att svara på frågor om din skattehemvist

För att du, som fick din första tilldelning 2019 eller i år, ska kunna bli andelsägare i Scania Resultatbonusstiftelse måste du enligt lag intyga din skattehemvist.
Även övriga andelsägare, som får en förfrågan om skattehemvist från PRI, måste enligt CRS-regelverket svara på detta för att kvarstå som andelsägare.
Frågorna om skattehemvist besvaras genom att logga in på www.pri.se/CRS med ditt personliga användarnamn och lösenord, som bifogas i brevet från PRI Stiftelsetjänst.

Vid frågor kontakta PRI Stiftelsetjänst.
Du når dem enklast via mejl: scania@pri.se
Telefon: 031-778 40 50
Webbplats: www.pristiftelsetjanst.se

 

English:

Important to answer questions about  your tax residence
In order for you, who received your first distribution in 2019 or this year, to become a shareholder of the Scania Result Bonus Foundation (SRB), you must by law certify your tax residence. Other shareholders, who receive a request for tax residence from PRI, also have to answer in accordance with the CRS regulations to remain a shareholder.
You answer the questions about tax residence by logging in on www.pri.se/CRS  with your personal username and password, which you will find in the letter from  PRI Stiftelsetjänst.

If you have any questions you reach PRI Stiftelsetjänst by email at scania@pri.se
Tel +46 (0)31 778 40 50
Web site: www.pristiftelsetjanst.se 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scaniafacken