Scania resultatbonusstiftelse

2020-11-17

Scania Resultatbonusstiftelse - Förändrad tidpunkt för val av utskiftning

Tidigare år har en utskiftningsförfrågan skickats ut i november. Men i samband med att administrationen av dina resultatbonusandelar flyttade till PRI Stiftelsetjänst så har det förändrats. Nu kommer du istället kunna göra valet, om du vill ta ut dina disponibla resultatbonusandelar eller inte, i januari 2021.
Vi rekommenderar att du gör valet digitalt via PRI:s webbtjänst www.pri.se. Klicka på Logga in, välj Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID.
Om du inte har den möjligheten så kommer även en utskiftningsförfrågan med svarsblankett skickas ut per post i mitten av januari.

Sista svarsdag är 15 februari 2021.

Väljer du att ta ut resultatbonusandelar så kommer utbetalningen ske senast i maj 2021.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Scania ResultatbonusstiftelseEnglish:

Scania Result Bonus Foundation - Changed time for selection of withdrawals

In previous years, a withdrawal request was sent out in November, but when the administration of your profit bonus shares moved to PRI Stiftelsetjänst, this has changed. Now you will instead be able to make the choice, whether you want to withdraw your available profit bonus shares or not, in January 2021.
We recommend that you make the choice digitally via PRI's web service www.pri.se. Click on Log in, select Profit-sharing foundation and log in with your BankID.
If you do not have that opportunity, a withdrawal request with a response form will also be sent out by post in mid-January.

The deadline for responses is 15 February 2021.

If you choose to withdraw profit bonus shares, the payment will be made no later than May 2021.

With kind regards
Board of Scania Result Bonus Foundation


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scaniafacken