Scania resultatbonusstiftelse

2020-04-01
PRI Stiftelsetjänst är ny administratör fr o m 1 april

Scania Resultatbonusstiftelse har beslutat att från och med år 2020 flytta administrationen av stiftelsen från Skandikon till PRI Stiftelsetjänst.

Under april kan du kontakta PRI Stiftelsetjänst på mejladressen: scania@pri.se

I början av maj kommer du få brev från PRI Stiftelsetjänst med information om ditt utfall 2019 och andelsbesked. Du kommer dessutom få information om den nya webbtjänsten, som du från maj kommer nå via www.pri.se

Du kan se om du har rätt till en hel eller halv resultatbonusandel för år 2019 genom att gå in på Scania for Me > Mina förmåner > På Jobbet > Scania Resultatbonus > Utfall SRB föregående år.

 


 

2020-03-23
Positiv nyhet i dystra tider: Rekordår för Scania resultatbonus!

Utfallet för SRB år 2019 blev 51 443 kronor vilket är rekord.

Kvalifikationsregler och vad som krävs för erhållande av hel eller halv bonus hittar du på Reflex eller på Scania for Me.

Från och med år 2020 har styrelsen för Scania Resultatbonusstiftelse beslutat att flytta administrationen av dina resultatbonusandelar från Skandikon till PRI Stiftelsetjänst. På grund av bytet av stiftelseadministratör kommer du få information om ditt utfall för år 2019 först i början av maj.

Under april månad kommer du med anledning av bytet inte kunna kontakta Skandikon eller logga in på Minstiftelse.se för att se ditt aktuella innehav.

I början av maj kommer du få brev från PRI Stiftelsetjänst med information om ditt utfall 2019, andelsbesked och information om den nya webbtjänsten. Du kommer då få tillgång till PRI:s webbtjänst där du kan se och sköta dina resultatbonusandelar digitalt. När du anslutit dig till webbtjänsten får du inga pappersutskick från stiftelsen, utan får all information via mejl och i webbtjänsten.


 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scaniafacken