Scania resultatbonusstiftelse

2021-04-16

Aktuellt

Utfall för Scania Resultatbonus (SRB) för år 2020 är 18 427 kronor för en hel andel.
Under vecka 17 kommer du kunna se värdet av dina andelar i webbtjänsten.

Utbetalningen till dig som har valt att skifta ut resultatbonusandelar kommer ske senast under vecka 17.


2021-01-11

Anslut dig till webbtjänsten för att följa värdet på dina andelar eller begära utbetalning

Tre skäl till varför du ska ansluta dig till webbtjänsten:

  1. Det minskar stiftelsens kostnader vilket gynnar alla andelsägare
  2. Det är säkrare att svara digitalt än att skicka svarsblanketten per post
  3. Det är positivt för vår miljö

Webbtjänsten nås via: www.pri.se

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Scaniafacken