Portföljutveckling


Andelskurs i totalfonden  

Datum Kurs TF-andel
2017-07-31 1 000,00
2018-07-31 1 022,88
2019-07-31 1 041,29
| |       
2019-12-31 1 093,39
2020-01-31 1 098,17
2020-02-29 1 057,93


Kundrapporter

Kundrapport 2019-10-31 
Kundrapport 2019-11-29 
Kundrapport 2019-12-31 
Kundrapport 2020-01-13
Kundrapport 2020-02-17
Kundrapport 2020-03-16

 

Fiktiva andelskurser i gamla årsfonder

Fondår Startvärde 30-9 -19 31-10 -19 30-11 -19 31-12 -19 31-1 -20 29-2 -20
1996     6 000       24 651          25 179       25 266       25 601       25 713       24 771   
1997   21 125       92 074          94 048       94 374       95 623       96 041       92 522   
1998     8 645       32 226          32 917       33 031       33 468       33 614       32 383   
1999   15 424       46 827          47 831       47 997       48 632       48 845       47 055   
2000   14 620       47 209          48 221       48 388       49 028       49 243       47 439   
2001     7 700       28 343          28 950       29 051       29 435       29 564       28 481   
2002     9 680       41 740          42 635       42 783       43 349       43 539       41 943   
2003   15 080       48 109          49 140       49 310       49 963       50 181       48 343   
2004   15 100       41 875          42 773       42 921       43 489       43 680       42 079   
2005   15 680       39 306          40 149       40 288       40 821       41 000       39 497   
2006   28 500       53 025          54 161       54 349       55 068       55 309       53 282   
2007   21 000       38 141          38 959       39 094       39 611       39 784       38 326   
2008     9 680       21 896          22 365       22 443       22 740       22 839       22 002   
2010   21 200       32 923          33 628       33 745       34 191       34 341       33 083   
2011   11 151       17 498          17 873       17 935       18 172       18 252       17 583   
2012   12 900       18 428          18 823       18 888       19 138       19 222       18 518   
2013   20 635       23 682          24 190       24 274       24 595       24 703       23 797   
2014   27 000       28 845          29 463       29 565       29 956       30 088       28 985   
2015   28 052       32 369          33 062       33 177       33 616       33 763       32 526   
2016   29 257       30 956          31 620       31 729       32 149       32 290       31 107   
2017   36 160       37 654          38 462       38 595       39 106       39 277       37 838   
2018   40 435       41 582          42 474       42 621       43 185       43 374       41 785   

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scaniafacken