Portföljutveckling


Andelskurs i totalfonden

För aktuell andelskurs se www.pri.se

Datum Kurs TF-andel
2017-07-31 1 000,00
2018-07-31 1 022,88
2019-07-31 1 041,29
2020-07-31 1 069,89
| |       
2020-08-31 1 086,60
2020-09-30 1 108,50
2020-10-31 1 074,63


Kundrapport

Kundrapport 2020-05-11 
Kundrapport 2020-06-22
Kundrapport 2020-08-17
Kundrapport 2020-09-14 
Kundrapport 2020-10-12
Kundrapport 2020-11-17

 

Fiktiva andelskurser i gamla årsfonder

Fondår Startvärde 31-1 -20 29-2 -20 31-3 -20 30-4 -20 31-5 -20 30-6 -20
1996     6 000       25 713         23 424       23 486       24 169       24 534       24 785   
1997   21 125       96 041         87 491       87 723       90 276       91 637       92 576   
1998     8 645       33 614         30 622       30 703       31 597       32 073       32 401   
1999   15 424       48 845         44 496       44 614       45 913       46 605       47 082   
2000   14 620       49 243         44 859       44 978       46 287       46 985       47 466   
2001     7 700       29 564         26 932       27 003       27 789       28 208       28 497   
2002     9 680       43 539         39 662       39 768       40 925       41 542       41 968   
2003   15 080       50 181         45 714       45 835       47 169       47 880       48 371   
2004   15 100       43 680         39 791       39 896       41 058       41 677       42 103   
2005   15 680       41 000         37 349       37 449       38 539       39 120       39 520   
2006   28 500       55 309         50 385       50 519       51 989       52 773       53 313   
2007   21 000       39 784         36 242       36 339       37 396       37 960       38 349   
2008     9 680       22 839         20 806       20 861       21 468       21 792       22 015   
2010   21 200       34 341         31 284       31 367       32 280       32 766       33 102   
2011   11 151       18 252         16 627       16 671       17 156       17 415       17 593   
2012   12 900       19 222         17 511       17 557       18 068       18 341       18 528   
2013   20 635       24 703         22 503       22 563       23 220       23 570       23 811   
2014   27 000       30 088         27 409       27 482       28 282       28 708       29 002   
2015   28 052       33 763         30 757       30 839       31 737       32 215       32 545   
2016   29 257       32 290         29 415       29 493       30 351       30 809       31 124   
2017   36 160       39 277         35 780       35 875       36 919       37 476       37 859   
2018   40 435       43 374         39 512       39 617       40 771       41 385       41 809   
2019          51 443       52 940       53 738       54 289   

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scaniafacken