Frågor och svar

 

Frågor och svar

Här redovisas de vanligaste frågorna som ställs till Scania resultatbonus stiftelse.

 

Fråga

Svar

Jag har inte fått något brev från stiftelsen?

Stämmer våra adressuppgifter?
Kontakta PRI Stiftelsetjänst,  scania@pri.se

Har ni fått min svarsblankett?

Det kan vi se först när sista svarsdag är passerad.
Kontakta PRI Stiftelsetjänst,  scania@pri.se

Vad händer om jag inte svarar eller gör aktiv val?

Andelar står kvar.

Varför har jag inte fått en påminnelse? 

Inga påminnelser skickas ut.

När sker utbetalning?

Årligen beräknas utbetalningen ske senast i början av maj.

Kan jag ändra mitt svar?

Ja om du loggar in på webbtjänsten www.pri.se så kan du ångra ditt uttag fram till sista svarsdag.

Vilket värde har min andel?

Logga in på webbtjänsten www.pri.se för att se andelsvärdet.

Får jag ut hela värdet?

Nej, 30 % i preliminärskatt dras vid utskiftningstillfället.

Kan stiftelsen dra mer än 30 % i skatt?

Ja det går bra. Ändra själv i webbtjänsten www.pri.se, eller kontakta PRI Stiftelsetjänst via mejl (scania@pri.se) och informera vilken skattesats som man önskar ska dras av.

Är 30 % skatt tillräckligt?

Det beror på vilken marginalskatt du har. Läs mer på www.skatteverket.se. Sök marginalskatt.

Hur gör jag med skatten vid uttag av flera årsfonder?

Du kan begära hos Skatteverket att få beskattas enligt reglerna om ackumulerad inkomst. Läs mer på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Sök på "ackumulerad inkomst".

Jag är bosatt utomlands var beskattas jag?

Du beskattas i intjäningslandet men kan ansökan om SINK "särskild inkomstskatt för utomlands bosatta". Information och blankett hittar du på www.skatteverket.se. För information, sök på "sink" när du kommit in på hemsidan.

Jag har bytt bank och vill ändra konto?

Logga in på webbtjänsten www.pri.se och ändra ditt konto där.

Jag har flyttat och vill adressändra?

Adressändra via folkbokföringen.

Jag har fått en kontrolluppgift, när får jag pengarna?

Beloppet avser den utbetalning du fick förra året.

Vad händer vid dödsfall?

Andelarna tillfaller dödsboet. (Se "Checklista för dödsbon" nedan)

Vad händer med mina andelar om jag slutar på Scania?

Du har kvar dina andelar, och får information via webbtjänsten www.pri.se eller utskick som vanligt varje år.

Vad händer när jag går i pension?

Du har kvar dina andelar, och får information via webbtjänst samt utskick som vanligt varje år.

Kan kronofogden mäta ut min andel?

Ja

Vad gäller för mig som tillsvidareanställd?

Du måste vara tillsvidareanställd vid kvalifikationsårets utgång.

Vad gäller för mig som får min första tilldelning i stiftelsen?

För att dina resultatbonusandelar skall kunna registreras av stiftelsen, så att du i framtiden ska kunna ta ut andelarna, måste du lämna uppgift om din skatterättsliga hemvist till stiftelsen. Information om hur det går till kommer skickas ut i början av maj.

 Vid övriga frågor kontakta PRI Stiftelsetjänstscania@pri.seChecklista för dödsbon

Värdeintyg

Vid dödsfall upprättas i de flesta fall en bouppteckning. SRB:s andelar skall tas med i bouppteckningen. Dödsboet/boutredaren beställer ett sk värdeintyg från SEB, Vinstandelar ST S5, 106 40 Stockholm, (tel 0771 - 390 170) som underlag.

 Utskiftning av dödsbons andelar

Problemet med utskiftningar till dödsbon är för stiftelsen att säkerställa att betalningsmottagaren har rätt att lyfta beloppet. Alltför ofta skickas utbetalningsuppdrag in utan några giltiga underlag. Det säkraste är utbetalning till ett konto som är registrerat i dödsboets namn. I samtliga andra fall skall en bouppteckning skickas in som visar vem som skall erhålla utbetalningen. Exempelvis Registerutdrag från Skattemyndigheten eller vårdnadsintyg från en begravningsbyrå saknar värde i detta sammanhang eftersom de saknar all juridisk betydelse.

Fråga

Svar

Anmärkning

När utskiftas andelarna?

Löpande under året.

 

Till vilket värde?

Till senast kända kurs.

 

Hur skickas förfrågan?

En särskild förfrågan skickas till dödsboet när PRI har fått kännedom om dödsfallet.

 

Till vem sker utbetalning?

1) konto i dödsboets (den avlidnes namn)
2) dödsbodelägares konto

Utbetalning till dödsbodelägares konto kräver att en kopia på registrerad bouppteckning skickas till PRI.

Skatt?

Beskattas som inkomst av tjänst. 30% skatteavdrag vid utbetalningen.

 

Obs! utbetalning sker aldrig till person/personer som själva uppger att de är arvtagare. Det krävs alltid underlag som styrker behörighet att ta emot utbetalningen.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Scaniafacken