Frågor och svar

 

Frågor och svar

Här redovisas de vanligaste frågorna som ställs till Scania resultatbonus stiftelse

Fråga

Svar

Jag har inte fått något brev från stiftelsen?

Stämmer våra adressuppgifter?
Kontakta PRI Stiftelsetjänst,  scania@pri.se

Har ni fått min svarsblankett?

Det kan vi se först när sista svarsdag är passerad.
Kontakta PRI Stiftelsetjänst,  scania@pri.se

Vad händer om jag inte svarar eller gör aktiv val?

Andelar står kvar.

Varför har jag inte fått en påminnelse? 

Inga påminnelse skickas ut.

När sker utbetalning?

Årligen beräknas utbetalningen ske mitten av mars.

Kan jag ändra mitt svar?

Ja om stiftelsen får in det skriftligen före årsskiftet. Eller om du går in på webbtjänsten via www.pri.se under svarsperioden.

Vilket värde har min andel?

Preliminärt värde på en hel andel finns på www.scaniafacken.com  / Resultatbonusstiftelse under fliken Portföljutveckling.

Får jag ut hela värdet?

Nej, 30 % i preliminärskatt dras vid utskiftningstillfället.

Kan stiftelsen dra mer än 30 % i skatt?

Ja det går bra. Kontakta PRI Stiftelsetjänst via mejl (scania@pri.se) och informera vilken skattesats som man önskar ska dras av.

Är 30 % skatt tillräckligt?

Det beror på vilken marginalskatt du har. Läs mer på www.skatteverket.se. Sök marginalskatt.

Hur gör jag med skatten vid uttag av flera årsfonder?

Du kan begära hos Skatteverket att få beskattas enligt reglerna om ackumulerad inkomst. Läs mer på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Sök på "ackumulerad inkomst".

Jag är bosatt utomlands var beskattas jag?

Du beskattas i intjäningslandet men kan ansökan om SINK "särskild inkomstskatt för utomlands bosatta". Information och blankett hittar du på www.skatteverket.se. För information, sök på "sink" när du kommit in på hemsidan.

Jag har bytt bank och vill ändra konto?

Kontakta PRI Stiftelsetjänst,  scania@pri.se

Jag har flyttat och vill adressändra?

Adressändra via folkbokföringen.

Jag har fått en kontrolluppgift, när får jag pengarna?

Beloppet avser den utbetalning du fick förra året.

Vad händer vid dödsfall?

Andelarna tillfaller dödsboet. (Se "Checklista för dödsbon" nedan)

Vad händer med mina andelar om jag slutar på Scania?

Du har kvar dina andelar, och får information via webbtjänst samt utskick som vanligt varje år.

Vad händer när jag går i pension?

Du har kvar dina andelar, och får information via webbtjänst samt utskick som vanligt varje år.

Vad händer vid skilsmässa?

Andelarna ska tas med i bodelningen

Kan kronofogden mäta ut min andel?

Ja

Vad gäller för mig som tillsvidareanställd?

Du måste vara tillsvidareanställd vid kvalifikationsårets utgång.

Vad gäller för mig som får min första tilldelning i stiftelsen?

För att dina resultatbonusandelar skall kunna registreras av stiftelsen, så att du i framtiden ska kunna ta ut andelarna, måste du lämna uppgift om din skatterättsliga hemvist till stiftelsen. Information om hur det går till kommer skickas ut i början av maj. Kontakta PRI Stiftelsetjänst,  scania@pri.se

 Vid övriga frågor kontakta PRI Stiftelsetjänstscania@pri.seChecklista för dödsbon

Värdeintyg

Vid dödsfall upprättas i de flesta fall en bouppteckning. SRB:s andelar skall tas med i bouppteckningen. Dödsboet/boutredaren beställer ett sk värdeintyg från SEB, Vinstandelar ST S5, 106 40 Stockholm, (tel 0771 - 390 170) som underlag.

 Utskiftning av dödsbons andelar

Problemet med utskiftningar till dödsbon är för stiftelsen att säkerställa att betalningsmottagaren har rätt att lyfta beloppet. Alltför ofta skickas utbetalningsuppdrag in utan några giltiga underlag. Det säkraste är utbetalning till ett konto som är registrerat i dödsboets namn. I samtliga andra fall skall en bouppteckning skickas in som visar vem som skall erhålla utbetalningen. Exempelvis Registerutdrag från Skattemyndigheten eller vårdnadsintyg från en begravningsbyrå saknar värde i detta sammanhang eftersom de saknar all juridisk betydelse.

Fråga

Svar

Anmärkning

När utskiftas andelarna?

2 ggr/år, höst och vår f n i mars och september/oktober

(Endast dödsbon kan utskiftas i september/oktober.)

Till vilket värde?

Utskiftningen på våren till bokslutsvärden, utskiftningen på hösten till senast gjorda ställningsrapport.

 

Hur skickas förfrågan?

En särskild förfrågan skickas till dödsboet 1-2 månader före utskiftningen.

Förfrågan skickas bara till dödsbon kända av SEB. Det tar oftast någon månad efter dödsfallet innan uppgifterna når SEB.

Till vem sker utbetalning?

1) konto i dödsboets (den avlidnes namn)
2) dödsbodelägares konto

Utbetalning till dödsbodelägares konto kräver att en kopia registrerad bouppteckning har skickats till SEB.

Skatt?

Beskattas som inkomst av tjänst. 30% skatteavdrag vid utbetalningen.

 

Obs! utbetalning sker aldrig till person/personer som själva uppger att de är arvtagare. Det krävs alltid underlag som styrker behörighet att ta emot utbetalningen. I undantagsfall skickas utbetalning via bankgiroavi men i dessa fall kontrollerar resp. bankkonto att behörighet finns.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scaniafacken